ഫ്ലാഷ്

ഐ ഇ ഡി സി കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പഠനയാത്ര വിവിധ ബി ആര്‍ സി കളില്‍

Monday, 7 November 2016

IEDC സ്പെഷ്യല്‍ ബ്ലോഗ്

ജില്ലയിലെ IEDC പ്രവ്ര‍ത്തനങ്ങള്‍ അഭ്യൂദയകാംക്ഷികളിലേക്കും ആവശ്യക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചു. ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ റിസോഴ്സ് ടീം അംഗങ്ങളെയും ബ്ലോഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാടായി ബി ആ ര്‍ സി യിലെ സാബിന്ദിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ബ്ലോഗ് ലിങ്ക് വലതു വശത്തുള്ള ബാറില്‍ കാണാവുന്നതാണ്

No comments:

Post a Comment