ഫ്ലാഷ്

ഐ ഇ ഡി സി കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പഠനയാത്ര വിവിധ ബി ആര്‍ സി കളില്‍

Tuesday, 4 October 2016

പ്രധമാധ്യാപക പരിശീലനം

UDISE, പരീക്ഷാനന്തര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഡയറ്റും എസ് എസ് എ യും  ആര്‍ എം എസ് എ യും ചേര്‍ന്നു നടത്തുന്ന പ്രഥമാധ്യാപക പരിശീലനങ്ങള്‍ നടന്നു വരുന്നു.

പാനൂര്‍ ഉപജില്ല


പയ്യന്നൂര്‍ ഉപജില്ല

ഇരിക്കൂര്‍ ഉപജില്ലFor more reports please go to BRC blogs

No comments:

Post a Comment